Procedure bij niet opkomen bij slecht weer:

 
Hevige storm, extreme mist, sneeuw of gladheid zijn mogelijk zulke spelbrekers.
 
1. Laat de tegenstander weten, dat u niet komt, bel de wedstrijdsecretaris of enig ander bestuurslid van de betreffende vereniging;
2. In gevallen van aangewezen scheidsrechters ook de scheidsrechters of SKP-er van de vereniging die moet fluiten inlichten;
3. Licht ook de wedstrijdsecretaris (wedstrijdsecretariaat@deurnepioniers.nl) in via e-mail met de volgende gegevens:
  • wedstrijdnummer/-code;
  • welk(e) team(s) niet gaan spelen;
  • en geef – wellicht ten overvloede – de reden op;
4. Voor de thuisspelende club is het zaak het sheet gewoon op te sturen.
 
Hoe handelt de wedstrijdcommissie dit af:
 
1. Allereerst beoordeelt zij of het niet opkomen terecht was.
2. Is er wel een sheet ingestuurd en geen E-mail-bericht van de bezoekers, dan wordt niet opkomen opgelegd.
3. Is er geen sheet en geen E-mail bericht van de bezoekers, dan volgt een boete voor het niet insturen van het sheet. (en mogelijk later nog niet opkomen bezoekers.)
4. Is er geen sheet en wel een E-mailbericht van de bezoekers, dan volgt een boete voor niet insturen sheet.
5. Is er wel een sheet en wel een E-mail-bericht van de bezoekers, dan komt de helft van de zaalhuur voor rekening van de bezoekers.
 
Naast bovenstaande situatie kan zich ook onderstaande situatie zich voordoen.
 
Hoe handelt de vereniging bij een door het KNMI afgegeven “waarschuwing voor extreem weer” of bij een “weeralarm”?
 

In geval van beide bovenstaande alarmeringsfasen (afgegeven door het KNMI) en onze vereniging heeft één of meer uitwedstrijden op het programma staan dan zal de wedstrijdsecretaris alle wedstrijden pro-actief afgelasten.

Als uitgangspunt bij extreme weersomstandigheden hanteert Interkosmos Pioniers het advies van het KNMI.