Historie van B.C. Deurne Pioniers

Onze club heeft een prachtige historie. Al deze periodes hebben er aan bijgedragen dat de club door de jaren heen zijn bestaansrecht heeft behouden en daardoor een gezonden toekomst tegemoet kan zien!

 

Onze Ereleden

Hans Kivits Isidre Mumbru
Henk van Diesen  † Christ Hack
Antoon Berkers Peter Hoonings
Max Huig Fritz Norden  †
Bob van Oosterhout Gert-Jan van de Heuvel