Heden

In 2011 verhuisde B.C. Deurne Pioniers van de Frans Hoebenshal, waar de Pioniers sinds 1978 gehuisvest waren, naar de Peelhorst. De verhuizing heeft de vereniging geen goed gedaan. Het beroemde thuishonk waar vele kampioenschappen gevierd zijn maar ook veel lief en leed gedeeld is zijn we kwijt geraakt: ’t Koepeltje.
Dat was een verlies wat vele oud gedienden moeilijk hebben kunnen verkroppen. Dit was de afgelopen jaren te zien in het teruglopen van het ledenaantal en basketbalprestaties.

Voor de komende jaren streeft B.C. Interkosmos Pioniers, gesteund door Hoofdsponsor Interkosmos, wederom naar een groei in het aantal leden en de financiële armslag om zo een bredere basis te creëren om basketbal in Deurne te behouden en mogelijk weer uit te groeien naar nieuwe glorietijden gebouwd op een steengoed fundament.
B.C. Interkosmos Pioniers doet er alles aan om bekend staan in de regio als een sociale vereniging waar de jeugd fundamenteel goed basketbal leert en plezier en prestaties hand in hand gaan.