Huisregels

 Lees alsjeblieft eerst onze huisregels voordat je het digitale inschrijfformulier invult.

Als speler hoor je binnen de gestelde betalingstermijn de berekende contributie, bondscontributie en indien van toepassing aanschaf van een tenue te betalen. Indien dit niet gebeurt mag BC Deurne Pioniers alle kosten van invordering verhalen op jou als speler of, mocht je minderjarig zijn, op je ouders/verzorgers.

Leden zullen, afhankelijk van hun leeftijd, schrijf- en fluittaken moeten verrichten voor BC Deurne Pioniers. Spelers zullen hiervoor een takenschema krijgen. Dit is nodig om de wedstrijden van andere teams mogelijk te maken. Om de scheidsrechterstaken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zullen er scheidsrechterscursussen worden aangeboden.

Ouders van jeugdleden dienen de vervoersregeling na te komen zoals die in het wedstrijdprogramma staat. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan zo gauw mogelijk contact op het met het bestuur.

Spelers die voor BC Deurne Pioniers spelen zullen in het door ons voorgeschreven tenue hun wedstrijden moeten spelen.

Voor nieuwe spelers, of de ouders/verzorgers van een nieuw jeugdlid, geldt een opzegtermijn van drie volle kalendermaanden, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging. Gedurende deze maanden is de volledige contributie verschuldigd. Mocht hier niet aan worden voldaan, mag BC Deurne Pioniers alle kosten van invordering verhalen op jou als speler of, mocht je minderjarig zijn, op je ouders/verzorgers.

Tijdens de beoefening van de sport wordt er van je verwacht dat je fatsoenlijk gedraagt