Contributie

Als lid van Interkosmos Pioniers betaal je ieder kwartaal contributie. Het innen van deze contributie geschiedt altijd via een automatische incasso.
De hoogte van de contributie wordt bepaald op basis van de leeftijdsindeling, die vindt jaarlijks plaats bij aanvang van het seizoen.

Hieronder vind je de leeftijdscategorieën per team voor seizoen 2016-2017.

U8 2009 of later
U10 2008 en 2007
U12 2006 en 2005
U14 2004 en 2003
U16 2002 en 2001
U18 2000 en1999
U20 1998 en 1997
U22 1996 en 1995
Senioren 1994 en eerder

Het contributie tarief wordt jaarlijks automatisch verhoogd met het prijsindexcijfer van het voorgaande jaar. Dit nieuwe contributie tarief gaat jaarlijks per 1 februari in.

Contributie per 01-02-2016

  Korting Per Maand Per Kwartaal
Senioren / U22   € 22,44 € 67,31
Alleen trainen (recreant) -25% € 16,83 € 50,48
Studerend alleen uitwonend -50% € 11,22 € 33,66
       
U20/18/16   € 18,19 € 54,58
Alleen trainen (recreant) -25% € 13,65 € 40,94
Studerend alleen uitwonend -50% € 9,10 € 27,29
       
U14/ U12 / U10 / U8   € 14,38 € 43,14
Alleen trainen (recreant) -25% € 10,79 € 32,36
Rustend lid   Per seizoen € 50,00

 

Bondscontributie (wordt bepaald door de Algemene Leden Vergadering van de NBB)

Senioren / U22 Per seizoen € 67,90
U20 / U18 / U16 / U14 Per seizoen € 50,40
U12 / U10 / U8 Per seizoen €33,10
Recreanten Per seizoen €22,50
Niet spelend Per seizoen €22,50

 

 

Opzeggen kan alleen schriftelijk, met in achtneming van de verplichte opzegtermijn van drie maanden.
De opzegtermijn gaat in op de datum van ontvangst van opzegging.
Indien je niet mee wilt doen aan het volgend seizoen dien je voor 1 Mei je opzegging te hebben verstuurd.
Gelieve deze opzegging te mailen naar info@deurnepioniers.nl

Wijzigingen zoals; Spelend lid, trainend lid, student, rustend lid, nieuw bankrekeningnummer, nieuw adres, nieuw e-mailadres kunt u doorgeven via info@deurnepioniers.nl.