Download hier het informatieboekje van Interkosmos Pioniers.