Legionellabesmetting in sporthal de Peelhorst *update*

Beste vereniging, beste sporter,

Vandaag isbekend geworden dat in de douches van één van de kleedkamers van sporthal de Peelhorst een legionellabacterie is aangetroffen. Wij hebben de betreffende kleedkamer (kleedkamer 4) direct gesloten en op dit moment wordt de situatie verder onderzocht en worden de leidingen gereinigd.

De aard van de legionellabacterie maakt dat het risico om ziek te worden zeer klein is. Bij de GGD zijn tot nu toe geen meldingen binnen gekomen van bezoekers met ziekteverschijnselen die passen bij de ziekte Legionellose, die door de betreffende legionellabacterie kan worden veroorzaakt.

Op de website > dossier Legionella staat meer informatie over de bacterie.

Zoals gezegd, achten wij de kans op een besmetting heel laag. Indien u binnen 3 weken na gebruikmaking van de douches van  kleedkamer 4 van sporthal de Peelhorst toch gezondheidsklachten krijgt die passen bij een legionella infectie (zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten eventueel gevolgd door een longontsteking met koorts boven de 39°C), adviseren wij u contact met uw huisarts op te nemen. Uw huisarts (of u zelf) kan altijd contact opnemen met de afdeling Infectieziektenbestrijding van de GGD Zuidoost-Brabant, telefoon 088 0031 333 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Het kleedlokaal blijft voorlopig gesloten totdat uit nieuwe onderzoeken blijkt dat de situatie veilig is. Wij informeren de verenigingen over de voortgang, een nieuw bericht volgt in de loop van komende week.

Met vragen kunt u terecht bij de sporthalbeheerder of bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Deurne.

Met vriendelijke groet,
namens,
H.J. Mak, burgemeester

 

*update*
Afgelopen vrijdag hebben we u geïnformeerd over de legionellabesmetting in één kleedlokaal van sporthal De Peelhorst. We hebben toen ook aangegeven dat we u in de loop van deze week zouden informeren over de voortgang.

De afgelopen dagen is onderzocht hoe de besmetting kon ontstaan en dinsdag zijn nieuwe monsters genomen. In de loop van volgende week krijgen we hier uitslag van, tot die tijd blijft het betreffende kleedlokaal gesloten.

Er zijn bij de GGD op dit moment nog geen meldingen van besmettingen binnengekomen.

Ook volgende week houden we u weer op de hoogte van de voortgang.

Leave a comment