NBB overhandigt BC Deurne Pioniers de Verenigingsbox.

NBB overhandigt BC Deurne Pioniers de Verenigingsbox.

De Nederlandse Basketball Bond Rayon Zuid in de persoon van Mevrouw Simone van den Biggelaar ( Manager Verenigingen en Opleidingen van de NBB) en mevrouw Caroline Stevens kwamen maandag 14 maart 2016 naar de Peelhorst in Deurne om de verenigingsbox te overhandigen aan het bestuur van BC Deurne Pioniers.

De verenigingsbox is een koffer met diverse handleidingen voor een club die zijn fundament wil verstevigen. Zo zit er bijvoorbeeld informatie in over een Veilig Sport Klimaat ( VSK), Basketball Masters,  over het trainen en coachen van de  jeugd en pubers en natuurlijk over sportplezier en respect in de sport.

Voor het bestuur zit er ook informatie met  bestuurlijke tips en hoe betrek je ouders van jeugdleden? Een heleboel nuttige informatie dus voor onze club. Het bestuur gaat deze informatie goed bestuderen en zal de het waar nodig uitzetten in de vereniging.

Het bestuur van BC Deurne Pioniers wil bij deze de NBB bedanken voor de rit naar Deurne en de nuttige informatie die we hebben mogen ontvangen.

verenigingsbox

Foto: Simone vd Biggelaar ( NBB) overhandigt de verenigingsbox aan de voorzitter van BC Deurne Pioniers.