Verplichtingen en reglementen

1)
De contributie, bondscontributie en, indien van toepassing, aanschaf van een tenue zal automatisch door de penningmeester mogen worden geïnd via bank of giro in 4 termijnen per jaar.
2)
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro en wordt in de eerste betalingstermijn afgeschreven.
3)
Het lid verplicht zich, binnen de getelde betalingstermijn, de berekende contributie, bondscontributie en indien van toepassing aanschaf van een tenue te voldoen. Indien hieraan niet wordt voldaan is BC Interkosmos Pioniers gemachtigd om alle kosten van invordering te verhalen op het lid of , bij minderjarigheid van het lid, op de ouders/verzorgers van het jeugdlid.
4)
Het lid verplicht zich tot het schrijven en fluiten van diverse wedstrijden zoals dit in het wedstrijdprogramma wordt vermeld.
5)
Leden van 16 jaar en ouder verplichten zich tot het behalen van een scheidsrechters diploma binnen een tijdsbestek welk door het bestuur van BC Interkosmos Pioniers wordt aangegeven.
6)
Ouders van jeugdleden zijn verplicht de vervoersregeling na te komen zoals vermeld in het wedstijdprogramma, waarbij uitzonderingen slechts door het bestuur kunnen worden goedgekeurd.
7)
Indien het lid competitie gaat spelen is hij/zij verplicht in het door BC Interkosmos Pioniers voorgeschreven wedstrijdtenue te spelen.
8)
Het nieuwe lid, of de ouders/verzorgers van het nieuwe jeugdlid, verklaart op de hoogte te zijn van de opzegtermijn van drie volle kalendermaanden, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging. Gedurende deze maanden is de volledige contributie verschuldigd. Indien hieraan niet wordt voldaan is BC Interkosmos Pioniers gemachtigd om alle kosten van invordering te verhalen op het lid, of bij minderjarigheid van het lid, op de ouders/verzorgers van het jeugdlid.
9)
Tijdens de beoefening van de sport zal het lid zich te alle tijde gedragen binnen de gestelde fatsoens- en gedragsnormen.