Huisregels Basketbalclub Interkosmos Pioniers.

Lees hier hieronder eerst enkele van onze huisregels alvorens het digitale inschrijfformulier formulier in te vullen.

Huisregels:

1)
De contributie, bondscontributie en, indien van toepassing, aanschaf van een tenue zal automatisch door de penningmeester mogen worden geïnd via bank of giro in 2 termijnen per jaar.
2)
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro en wordt in de eerste betalingstermijn afgeschreven.
3)
Het lid dient zich, binnen de gestelde betalingstermijn, de berekende contributie, bondscontributie en indien van toepassing aanschaf van een tenue te voldoen. Indien hieraan niet wordt voldaan is BC Interkosmos Pioniers gemachtigd om alle kosten van invordering te verhalen op het lid of , bij minderjarigheid van het lid, op de ouders/verzorgers van het jeugdlid.
4)
Leden dienen, afhankelijk van hun leeftijd, binnen de eigen vereniging schrijf- en fluittaken te verrichten welke in het takenprogramma staan vermeld. Dit om wedstrijden van de andere teams mogelijk te maken. Om de scheidsrechterstaken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, dienen leden die ouder zijn dan 16 jaar de door de vereniging georganiseerde scheidsrechterscursus te volgen.
5)
Ouders van jeugdleden dienen de vervoersregeling na te komen zoals vermeld in het wedstrijdprogramma, waarbij uitzonderingen slechts door het bestuur kunnen worden goedgekeurd.
6)
Indien het lid competitie gaat spelen dient hij/zij in het door BC Interkosmos Pioniers voorgeschreven wedstrijdtenue te spelen.
7)
Het nieuwe lid, of de ouders/verzorgers van het nieuwe jeugdlid, verklaart op de hoogte te zijn van de opzegtermijn van drie volle kalendermaanden, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging. Gedurende deze maanden is de volledige contributie verschuldigd. Indien hieraan niet wordt voldaan is BC Interkosmos Pioniers gemachtigd om alle kosten van invordering te verhalen op het lid, of bij minderjarigheid van het lid, op de ouders/verzorgers van het jeugdlid.
8)
Tijdens de beoefening van de sport zal het lid zich te alle tijde gedragen binnen de gestelde fatsoens- en gedragsnormen.