Onze Geschiedenis

De oprichtingsdatum van onze vereniging gaat helemaal terug naar 1974, toen de vereniging B.C. Deurne Pioniers officiëel het levenslicht zag. In het jaar daarvoor werd er al getraind door de oprichters Terbeek, Jacobs en van Diesen onder de naam ‘Forto’. Zij legden de fundamenten in dat jaar voor de oprichting van de vereniging.

Het aantal teams breidde snel uit en in 1979 nam de vereniging haar intrek in de Frans Hoebenshal. Deze sporthal zou uiteindelijk de thuishaven zijn voor maar liefst 32 jaar! De vereniging wist verder door te groeien en trok steeds meer aandacht van bezoekers uit de omgeving van Deurne. De opmerkelijke sporthal die niet zonder reden ‘De Koepel’ genoemd werd, liet een blijvende indruk achter voor bezoekende teams en het publiek. Alles ging voor de wind, waarbij het hoogtepunt bereikt werd in 1996/1997. In dat seizoen speelde het Heren-1 team in de Eerste Divisie en wist daarmee wekelijks de sporthal tot de nok toe te vullen met toeschouwers!

In de jaren daarop schommelden de prestaties van het eerste team, maar bleef B.C. Deurne Pioniers een stabiele vereniging met een groot aantal leden. De kantine, met de toepasselijke naam ’T Koepeltje, speelde daarin een aanzienlijke rol. Hier werden wekelijks de resultaten van de dag doorgenomen tijdens het ‘vijfde kwart’, dat vaak langer duurde dan de eerste vier kwarten bij elkaar opgeteld.

Ondanks dat ’t Koepeltje en de Frans Hoebenshal jarenlang onlosmakelijk verbonden waren met de vereniging, werd in 2011 afscheid genomen van beide. De vereniging maakte in dat jaar de overstap naar de St. Jozef waar de gloednieuwe sporthal De Peelhorst stond te wachten. Ondanks dat dit een klap is geweest voor veel leden, heeft dit de club er niet van weerhouden om door te gaan! Dankzij een nieuwe lichting jeugdleden en vrijwilligers, aangevuld met heuse Pioniers-veteranen, zijn we nog steeds de vereniging die we willen zijn: Een sociale vereniging waar de jeugd fundamenteel goed basketbal leert en plezier en prestaties hand in hand gaan.

Voor de komende jaren streeft B.C. Deurne Pioniers wederom naar een groei in het aantal leden en de financiële armslag om zo een bredere basis te creëren om basketbal in Deurne te behouden en weer uit te groeien naar nieuwe glorietijden gebouwd op een steengoed fundament!